בדיקת מומחה – ביקורת מבנים

0
3089

בדיקת מומחה בליקויי בניה כוללת בין היתר את בדיקת המרכיבים הבאים:

 • * תכנון ( התאמה לתוכנית המכר ולמפרטים הטכניים )
 • * שלד ובניה ( סדקים, שקיעות וכד’ )
 • * ליקויי רטיבות.
 • * טיח ( מישוריות, אנכיות, גליות ועוד )
 • * צבע וסיוד.
 • * ריצוף וחיפויים ( טיב החומרים ואופן היישום )
 • * נגרות
 • * מסגרות
 • * מערכת חשמל ותקשורת
 • * מערכות אינסטלציה
 • * אלומיניום
 • * מערכות חימום וקירור
 • * רכוש משותף (שטחים ציבוריים)
 • * בנוסף ניתן להזמין בדיקות קרינה, גז רדון ובדיקות נוספות ע”פ דרישות ספציפיות.

לרשותכם, מגוון שירותי יעוץ וחוות דעת, אשר נועדו לסייע בידכם להגן על זכויותיכם:

 • * חוזה המכר ומפרט טכני – יעוץ הנדסי לפני חתימת חוזה, בדיקת סעיפי החוזה הטכני והדרכים למנוע ” אי הבנות ” בעתיד לגבי פריטי הדירה.
 • * ביקורת בעת הבניה – בדיקה הנדסית בשלבי הבניה הקריטיים , להבטחת איכות הבניה ומניעת ליקויים ומפגעים.
 • * ביקורת לפני קניה מקבלן או מיד שניה – בדיקה הנדסית לפני קניה לקביעת מצבה ההנדסי של הדירה, איתור ליקויים, אופן הטיפול הנדרש ואמדן עלויות.
 • * ביקורת לפני מסירה – בדיקת איכות הבניה והתאמתה למפרט ולחוזה לפני קבלת חזקה, איתור ליקויים (רג’קטים), ניתוח הממצאים, וקביעת אופן הטיפול הנדרש.
 • * בדיקות לפני תום תקופת הבדק – בדיקת הדירה על כל מרכיביה, איתור ליקויים, ניתוח הממצאים וקביעת אופן הטיפול הנדרש. (“תקופת בדק” – תקופה שתחילתה מתאריך מסירת הדירה לרשות הקונה, אורך תקופת הבדק משתנה בהתאם לסוג הליקוי וחומרתו).
 • * בדיקות במהלך תקופת האחריות – בדיקת הדירה על כל מרכיביה, איתור הליקויים וניתוח הממצאים, קביעת אופן הטיפול הנדרש ואמדן כספי. (“תקופת האחריות” – מתחילה בתום תקופת הבדק ונמשכת שלוש שנים)
 • * ביקורת פריט בודד – בביקורת של מרכיב מסוים או פריט אחד במבנה, לפי דרישה ספציפית של המזמין (לדוגמא- סדקים או רטיבות בלבד, ריצוף וחיפוי בלבד, בדיקת קרינה וכו’)
 • * ביקורת לרכוש המשותף (שטחים ציבוריים) – בדיקה של מערכות הרכוש המשותף, הכוללת, גגות, לובי, חדרי מדרגות, חזיתות (חיפויים חיצוניים), חדר משאבות, חניון תת- קרקעי וכו’.

דו”ח ביקורת – חוות דעת קבילה לבית משפט:

לאחר כל ביקורת תוגש חוות דעת מקצועית מקיפה ויסודית המפרטת את כל ממצאי הביקורת.

חוות הדעת מוגשת לדייר ב-2 עותקים וכוללת:

 • * התאמה למפרט הטכני, לתקנות התכנון והבניה, תקנים ישראלים ( ת”י ) מפרטים ממלכתים וכללי מקצוע מקובלים.
 • * פירוט ליקויי הבניה אשר אותרו במהלך הביקורת, מלווים בתמונות.
 • * הנחיות לתיקון הליקויים והשלמות.
 • * אמדן כספי לתיקון הליקויים הנדרשים.
 • * תצהיר מומחה לצורך הגשת חוות הדעת לבית המשפט.

המומחים של חברת בודק בית , מלוים אותך לאורך כל הדרך בתהליך ביקורת מבנים, גם לאחר הכנת חוות הדעת, לאורך ההליך המשפטי, כולל הפניה לייעוץ משפטי ע”י עורכי דין המתמחים בתחום ליקויי הבניה למיצוי מקסימאלי של זכויותיכם.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here