הלוואות בערבות מדינה – תנאי סף לקבלת הלוואה

0
1851
הלוואות בערבות מדינה – תנאי סף לקבלת הלוואה
קרדיט: "סל יועצים"

מה שיזמים רבים שמעוניינים לקבל הלוואות בערבות מדינה לפיתוח והגדלת העסק שלהם, או שהם מעוניינים לפתוח עסק חדש, ואינם יודעים זה שישנם תנאי סף לקבלת הלוואה בערבות מדינה, הבדיקה נערכת מיד עם הגשת הבקשה, ויכולה להידחות על הסף, כמו שזה נשמע “על סף הדלת”, כלומר הקרן אפילו לא פותחת לך את הדלת לבדיקת זכאות לקבלת הלוואות בערבות מדינה. מדהים? כן, אז תקראו טוב טוב את הכתבה הבאה בה תמצאו את כל הפרטים שימנעו מכם הגשת בקשה ריקנית וללא שום תוחלת חיים.

הכותב הוא יעקב אלון מנכ”ל סל יועצים שמתמחה בהשגת הלוואות בערבות מדינה

נדגיש כאן שכדאי לבצע בנפרד בדיקת זכאות לקבלת הלוואה בערבות מדינה, שהיא נקודה חשובה ביותר בכדי לאושש את ההנחה האפשרית והנכונה עבורך לצורך קבלת הלוואה בערבות מדינה. שהרי אם אתה לא זכאי לקבל הלוואה בערבות מדינה אז אל תתחיל עם זה. חבל על הזמן, כדאי להיעזר בגורם מקצועי שיבחן עבורך את הזכאות, בדיקה כזו נעשית ללא תשלום.

בכדי להצליח ולעבור את בדיקת הסף נדרש לבצע הגשת כל רשימת המסמכים הבאה ולפי הפירוט הבא, כאשר יש להבדיל בין עוסק מורשה שמגיש את הבקשה, חברה בע”מ שמגישה את הבקשה, או עמותה:

תנאי סף ראשון: תכנית עסקית מקצועית לקבלת הלוואות בערבות מדינה:

היועץ שבחרתם יכתוב תכנית עסקית מקצועית ביותר, התוכנית העסקית מוגשת בצורת שאלון לבקשת הלוואות בערבות מדינה לעוסק מורשה, חברה בע”מ או עמותה כולל את הפרטים הבאים: תיאור העסק, פרטי העסק,  תחום פעילות עסקית, מוצרים עיקריים של העסק, צורת התאגדות: עוסק מורשה, חברה בע”מ או עמותה, סטטוס העסק פעיל או לפתוח עסק חדש ולקבל הלוואות בערבות מדינה לפתיחת עסק, פרטי בעלות, אחוזי בעלות של בעלי העסק, מספר תעודת זהות, שם האישה, מספר תעודת זהות של האישה, כתובת מגורים, הצגת הנכסים שנמצאים בבעלות בעל העסק, גובה משכנתא אם קיימת, מספר טלפון של בעל העסק ליצירת התקשרות לצורך בדיקת כלכלן, מקצוע, השכלה מפורטת, והצגת עסקים אחרים שקשורים לבעל העסק שמגיש את בקשת הלוואה בערבות מדינה, הצגת קורות החיים של בעל העסק מנקודת מבט של הניסיון בתחום הפעילות של העסק, הצגת הרעיון העסקי של העסק, מיקום העסק, תיאור השוק שבו העסק פועל, מה היתרון היחסי של העסק, מיהם העסקים שיהיו בתחרות עם העסק שמבקש את ההלוואה, הגדרת מטרת ההלוואה: הון חוזר, השקעה בציוד או בשיפוץ, פתיחת עסק חדש. כמה כסף היזם השקיע מהונו הפרטי בעסק, או כמה כסף יש ליזם הון עצמי לצורך פתיחת העסק. הצגת חשבונות הבנק של היזם, פרטי הבנק כולל מספר חשבון, מסגרת עובר ושב, יתרת חשבון עובר ושב, הצגת הלוואות קיימות בחשבונות גם לטווח קצר וגם לטווח ארוך, מסגרת כרטיסי אשראי בחשבון,  פיקדונות בחשבון הבנק, הצגת ניכיונות של צ’קים, ערבויות בחשבון, שיקים למשמרת, האם קיים שש”כ עבור בנק מסוים, הצגת תנאי התשלום של שלושת הספקים המרכזיים של העסק לדוגמא שוטף, שוטף + 30, שוטף + 60 וכך הלאה, מי הספקים, מה תחום עיסוקם של הספקים, וכמה בעל העסק רוכש מהספקים מידי חודש, הצגת תנאי התשלום של שלושת הלקוחות המרכזיים של העסק לדוגמא שוטף, שוטף + 30, שוטף + 60 וכך הלאה, מי הלקוחות, מה תחום עיסוקם של הלקוחות, וכמה בעל העסק מקבל מהלקוחות מידי חודש. הצגת סעיפי ההוצאות הקבועות של העסק: פרסום ושיווק, שכר עבודה, שכירות וארנונה, חשמל, טלפון, תקשורת, מים, הנהלת חשבונות, רואה חשבון, ביטוח ( חשוב!) , הוצאות רכב, דלק, ביטוח רכב, טיפולים, ליסינג, הוצאות משרדיות, והצגת כל ההוצאות המיוחדות שליש לבעל העסק בתחום הפעילות המיוחד שלו. וסיכום הצגת סך הכול הוצאות כלליות והנהלה של העסק, יש לשמור על הצגה אמינה של הנתונים לצורך אמינות הבקשה בעיני הבודקים שמאשרים את בקשת הלוואה בערבות מדינה. הצגת התחזית הפיננסית של העסק לשלושת השנים הקרובות, חשוב למלא חלק זה בדקדקנות משום שזהו ליבה של התוכנית העסקים שהיועץ המקצועי שלכם עושה.

תנאי סף שני: צילום מסמכים אישיים:

 1. צילום תעודת זהות וספח
 2. תעודת עוסק מורשה, או תדפיס רשם חברות לחברה בע”מ, או תעודת רישום של עמותה ברשם העמותות

תנאי סף שלישי: סט תצהירים לבקשת הלוואה בערבות מדינה:

 1. תצהירים לאישור וחתימת עורך דין וחתימת בעל העסק או בעלי העסק
 2. תצהירים לחתימת בעל העסק או בעלי העסק וחתימת רואה חשבון
 3. תצהיר ויתור סודיות לחשיפת חשבונות הבנקים של היזם שכוללים את כל חשבונות הבנק, מספרי חשבון, יש להדגיש כאן שאי חשיפת גורם בנקאי נחשבת הסתרה מהותית וגורמת לפסילה מיידית, ולכן יש למלא את טופס ויתור הסודיות בקפידה רבה.
 4. לעסק המבקש הלוואה במסלול לפתיחת עסק חדש או לעסק שמעוניין לפתח ולהגדיל את העסק בצורה של השקעה יש לצרף תצהיר חתום על ידי רואה חשבון על השקעת הון עצמי בסך 20% מההשקעה. לעוסק מורשה ניתן להגיש חשבוניות השקעה של ספקים שבעל העסק שילם להם מקדמות בסך של 20 אחוז מתוכנית ההשקעה של העסק הפעיל או העסק שנמצא בתהליכי פתיחה.

תנאי סף רביעי: סט דוחות ומידע פיננסי על העסק מגורמים רשמיים לצורך בקשת הלוואה בערבות מדינה כגון מס הכנסה, ביטוח לאומי, מע”מ, בנקים ורואה חשבון:

 1. דוח רווח והפסד לשנה שוטפת שאינו חתום על ידי מס הכנסה או מאזן לא מבוקר לחברה בע”מ
 2. דוחות רווח והפסד חתומים על ידי מס הכנסה שלוש שנים אחורה למעט שנה שוטפת, במידה והגענו במועד הגשת הבקשה לחודש אוגוסט אזי מבקשים מאזן מבוקר גם על השנה הקודמת.
 3. שומות מס שלוש שנים אחורה למעט שנה שוטפת
 4. דו”חות מע”מ שנתיים אחורה, בהתאם לסוג הדיווח של בעל העסק: דוח חודשי, או חד חודשי
 5. טפסי 102 לביטוח לאומי על העסקת עובדים לשנתיים אחרונות
 6. דוחות בנקאיים וחוץ בנקאיים- בכל חשבונות העסק והחשבונות הפרטיים של בעלי העסק:
  • ריכוז יתרות
  • פירוט הלוואות
  • דפי עובר ושב של שלושה חודשים אחרונים
 7. במידה וקיימות חברות קשורות ועסקים קשורים נדרש להציג נתונים בדיוק כמו של החברה או עוסק מורשה רגילים
 8. במידה והחברה או העסק לא פעילים יש להציג לכך אישור רו”ח עם התייחסות לעניין העדר חובות לרשויות המדינה.

תנאי סף חמישי: תשלום אגרת בדיקה כלכלית לחשב הכללי במשרד האוצר

 1. אישור תשלום אגרת מדינה לצורך הגשת בקשת הלוואה – הצגת אישור הפקדה של 250 ₪ המשולמים לפקודת אגף החשב הכללי במשרד האוצר. התשלום יבוצע או בכרטיס אשראי או בהעברה בנקאית באמצעות שרת התשלומים הממשלתי (לתשלום לחץ כאן). לאחרונה נחסמה האפשרות לביצוע העברה בנקאית, וכמו כן אתר החשב הכללי שודרג והוא הרבה יותר קל ונוח וברור לצורך ביצוע התשלום

תנאי סף שישי: הצגת מסמכים נוספים שדרושים לצורך קבלת הלוואה בערבות מדינה.

 • הצעות מחיר לסעיפי ההשקעה, אם אתה מעוניין לרכוש מכונה מסוימת, אתה נדרש להציג הצעת מחיר מספק, אם אתה מעוניין לרכוש משאית אז ניתן פשוט להיכנס לאתר “יד 2” ולעשות צילום של רכב שמתאים לדרישות שלך וגם למחיר שמתאים לגובה בקשת הלוואה בערבות מדינה. יש לציין לנוחותכם שבמידה ואתם רוצים לרכוש מלאי לא תידרשו להציג הצעות מחיר שעלולות להיות מאוד מייגעות שהרי אם אתה רוצה לפתו לדוגמא חנות פיצוחים אזי לא הגיוני לתת הצעות מחיר לאלפי פריטים, כמו כן יש מוצרים שהם מוצרי שוק, הכוונה היא שאתה מגיע לשוק ורואה את המוצר ופשוט קונה אותו ללא הצעת מחיר שהרי מחיר העגבניות לדוגמא משתנה כל יום בהתאם לטיב וכמות הייצור והמלאי שקיימים בשוק
 • הצגת חוזה השכירות של העסק, מחירי השכירות, תשלומים מיוחדים להנהלת הקניון או בניין המשרדים, כמוכן נדרש לראות שאם העסק הוא חנות שנמצאת במקום מרכזי אזי נדרש לראות שחוזה השכירות הוא למספר שנים קדימה
 • רשימת פרויקטים קיימים שתומכת בבקשת ההלוואה ומראה שהכיוון של העסק הוא גידול
 • רשימת פרויקטים עתידיים לצורך הצגת תחזית מכירות אמינה שתומכת בבקשת הלוואה בערבות מדינה

קרן פועלים לעסקים – הקרן היחידה שמציגה תחרות אמיתית מול הלוואות בערבות מדינה.

להזכירכם, כפי שאנחנו אומרים כל הזמן: מומלץ תמיד להגיש בקשה מקבילה גם ל- “קרן פועלים לעסקים”  על מנת להבטיח את הצלחת התהליך, שהרי אתם לא רוצים להישאר עם תשובה שלילית מקרן אחת, ואז להתחיל את כל התהליך מחדש. ולכן אנחנו ממליצים להגביר את הסיכויים לקבלת הלוואה בערבות מדינה על ידי הגשת שתי בקשות מקבילות האחת : הלוואה בערבות מדינה והשנייה הלוואה בסיוע קרן פועלים לעסקים. בהצלחה.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here