כל מה שרציתם לדעת בתחום חברות וזכאויות לסיעוד

0
1657

חברת סיעוד מספקת לאדם את כל שירותי הסיעוד שאישר הביטוח הלאומי.

במדינת ישראל קיים חוק סיעוד המאפשר לאנשים המתקשים בתפקוד לקבל עזרה מאחות או עובד זר לזמן קצר או באופן קבוע. קשישים, נכים, אנשים לאחר ניתוח, ובתקופות של מחלות ממושכות.

החוק מעוניין לעזור לאותם האנשים לתפקד באופן עצמאי, אך לעיתים עזרה זו איננה מספיקה.

המדינה מעניקה כיסוי כספי עבור חברת סיעוד רק במקרים בהם האדם הסיעודי משתכר סכום נמוך מהשכר הממוצע במשק. הסיוע שניתן על ידי המדינה הוא רק לאדם סיעודי שמטופל בביתו על ידי מטפל שהעלות שלו לא עולה על 25 אחוזים מהשכר הממוצע במשק.

חברות הסיעוד נדרשות למצוא מטפלות סיעודיות לאנשים שעמדו בקריטריונים וזכאים לגמלת סיעוד. גיל, מצב משפחתי, מגורים, הכנסה ומבחן תלות הקובע את מידת תלותו של האדם בסביבה.

ביטוח לאומי קובע כמה שעות זכאי כל אדם לעזרה. לרוב העזרה כוללת ניקיון, רחצה, משק בית, קניות, האכלה והשגחה.

קשיש הזכאי לגמלת סיעוד יוכל לבחור את השירותים הבאים:

עזרה של מטפל בבית והשגחה לעל הקשיש הכוללים עזרה בפעולות היום- יומיות: הלבשה, רחצה, אכילה ניידות וטיפול בהפרשות, או טיפול במרכז יום לקשישים. או קבלת משדר מצוקה או שירותי מכבסה

או אספקת מוצרי ספיגה חד- פעמיים או השתתפות בעלות עובד זר סיעודי.

בימינו ביטוחים פרטיים מתאפיינים בתחרות רבה וקיימים הבדלים רבים בין ביטוח אחד למשנהו. חשוב מאד לסגור את כל הפינות לפני שחס וחלילה מגיעים למצב סיעודי.

חשוב לבדוק את הגדרת המצב הסיעודי ולוודא שהפוליסה מכסה גם מצב המוגדר כתשוש נפש. יש לבדוק את גובה הכיסוי הכספי בכל מצב בין אי יכולת לבצע 2 פעולות, שלוש פעולות וכדומה…

ולדרוש כיסוי של 100 אחוזים מסכום הפיצוי. בנוסף, חשוב לבדוק את המגבלות שישללו את זכות האדם הסיעודי לכספי הביטוח כגון תאונות ופיגועי טרור.

התגמול החודשי שמתקבל מחברות הביטוח מתחלק לשני סוגים: פיצוי ושיפוי. פיצוי הוא סכום חודשי שהוסכם מראש בפוליסת הביטוח ללא קשר לסכומים שמתקבלים ממקורות אחרים, אם יש כאלה.

בממוצע, הפיצוי החודשי עומד על כ-6,000 שקלים בחודש. בזמן קניית הפוליסה, האדם רשאי לבחור את גובה הפיצוי שהוא רוצה לקבל.

שיפוי הוא החזר על הוצאות בגין אשפוז במוסד סיעודי, עד לסכום שהוגדר מראש.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here