שלבים בתהליך קבלת היתר בניה

0
468
שלבים בתהליך קבלת היתר בניה

היתר בניה ניתן מטעם הועדה המקומית לתכנון ובניה.

כל עבודות בניה: פרגולה, חניה מקורה, גדר, תוספת בנייה, הריסה , פיצול דירות ,שינוי חזיתות מחייבות היתר בניה, למעט שינויים פנימיים שאינם משנים את גודל המבנה או את צורתו.

בכדי להגיש בקשה להיתר ישנן מספר דרישות ראשוניות:

1. הוצאת מידע תכנוני וזכויות בניה. בחוברת זו מפורטות כל ההוראות על פיהן יתוכנן הבית. (תשלום לוועדה )

2. מפת מדידה בקנ”מ 1:250 חתומה ע”י המודד.

יש להזמין ממודד מוסמך מפת מדידה טופוגרפית. מפה זו תכיל אינפורמציה לגבי המגרש, טופוגרפיה, תשתיות (ביובים, חשמל, חיבורי מים ואו כל מידע אחר שקיים על המגרש.

3. גרמושקה/ תכניות ההגשה קנ”מ 1:100. תכניות אלו כוללות את התכניות הקומות של המבנה, תכנית גגות, תכנית פיתוח שטח כולל סימון חניות, חתכים חזיתות, פרטי פיתוח וחישובי שטחים .

4. הוכחת בעלות. נסח טאבו או חוזה פיתוח עם המנהל. הנסח יכלול את שמות בעלי החלקה.

5. פתיחת תיק בוועדה (תיק ורוד), יש לשלם מקדמה לאגרות בניה, כ-20% מגובה אגרת הבניה הכוללת.

הוועדה תדון בבקשה במליאת הוועדה לתכנון ובניה, ותוציא פרוטוקול ובו יירשמו החלטות הועדה ודרישותיה לצורך קבלת ההיתר לבניה ,עם קבלת ההיתר יש לקחת מהוועדה שלט היתר בניה אותו יש לתלות באתר.

הדרישות הקבועות הן:

 • אישורי הג”א – למרחב המוגן כולל חובת מערכת סינון. אישור בפיקוד העורף עם 3 עותקים של הגרמושקה, כולל תכנון מפורט של הממ”ד אדריכלות +קונסטרוקציה , מהנדס פיקוד העורף ייאשר את הממ”ד במידה וכל התנאים קיימים.
 • אישור המנהל. יש לגשת למנהל עם 2 עותקים של הגרמושקה, טופס של המנהל אשר האדריכל חותם על אימות המידע וטופס בדיקה מקדימה עליו חתומה הועדה.
 • חישובים סטטיים מבוצעים ע”י הקונסטרוקטור.
 • טופס הצהרת מהנדס – ימולא ע”י המהנדס
 • אישור בזק ,כבלים,חברת חשמל – נשלחים בדואר או עם שליח.
 • חוזה עם אתר פסולת מורשה, לפינוי פסולת בניה במהלך הבניה- בתאום עם הוועדה.
 • חוזה עם מעבדה לבדיקות בטון. נציגים של המעבדה יגיעו בכל יציקה על מנת לקחת דגימות מהבטון ולבדוק את איכותו.
 • טופס התחייבות של מודד לגבי סימון המבנה וגובה רצפת הבית.
 • אישור מחלקת ההנדסה שבודקת את התשתיות.
 • טופס התחייבות לעבודה עם קבלן רשום.
 • תשלום אגרות בניה והיטלים המוטלים מכוח החוק.

בבקשות מסוימות ידרשו גם:

 • אישור שירות כיבוי אש.
 • יועץ בטיחות.
 • רשות העתיקות.
 • משרד הבריאות.
 • יועץ תחבורה.
 • היטל השבחה.
 • איכות הסביבה.

לאחר קבלת ההיתר ועד לבקשה לטופס 4 יש להקפיד על מילוי תנאי ההיתר וכן יש למלא את הטפסים שינתנו מהוועדה לפי שלבי הבניה ובסוף העבודה למלא את טופס הבקשה לטופס 4 זיכרו לצורך חיבור החשמל יש לקרוא לחברת חשמל.

למידע נוסף אתם מוזמנים לפנות למשרד אדריכלים – וייצמן אדריכלות והנדסה.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here